Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Informasjon fra Måkestad ifm. korona-viruset

Informasjon fra Måkestad ifm. korona-viruset

Måkestad ønsker med dette å gi informasjon om det arbeidet vi gjør ifm. spredningen av Korona-viruset. Vi er en del av Servicegrossistene.Servicegrossistene er en del av Rådet for Matvareberedskap i Norge, og sitter tett på myndighetene ift. de råd og føringer som til enhver tid gis. For å bidra til å begrense smitten og holde oss friske innfører vi tiltak og retningslinjer i tiden som kommer.

Varetilgang:


Tilbakemeldinger fra våre leverandører er at det per nå ikke eksisterer knapphets-situasjoner på varene som kunder etterspør. Tilbakemeldingen er at produksjon av varer går som normalt både hos utenlandske og norske produsenter. Om det på sikt skulle oppstå en utsolgt-situasjon på volum-produkter, vil vi informere våre kunder lokalt om dette. Vi oppfordrer våre kunder til å unngå hamstring. For enkeltprodukter som det skulle oppstå utsolgt situasjoner på, vil Servicegrossistene lokalt eller sentralt jobbe med å finne gode erstatningsprodukter i samråd med kunden, så lenge det lar seg gjøre.


Lager og logistikk:


Våre lagerlokaliteter er stengt for besøk av gjester, og det er innført sterkere adgangskontroll. Varer vil bli levert på kundens rampe slik at våre sjåfører unngår mulig smitteoverføring til kunder og/eller kundens lokaliteter. Vi vil oppfordre våre kunder til å benytte egen penn for evt. signering av pakksedler.


Møter, reiser og hjemmekontor:


Eksterne møter blir utsatt med mindre disse kan gjennomføres elektronisk. Planlagte reiser er utsatt. Våre salgsrepresentanter vil ikke gjennomføre fysiske kundemøter, men vil gjøre dette elektronisk, per telefon eller på Skype/Teams. Personale som har mulighet, jobber inntil videre på hjemmekontor.


Kommunikasjon:


Det vil til enhver tid bli lagt oppdatert informasjon på https://www.sg.no/grossist/hvordan-forholder-vi-oss-til-koronaviruset/ om koronasituasjonen. På Servicegrossistene sine nettsider vil det også ligge gode innspill for hva den enkelte kunde kan foretas seg for å begrense smitterisiko.


Servicegrossistene har etablert en beredskapsgruppe som følger situasjonen kontinuerlig, og vi vil til enhver tid følge rådene fra folkehelseinstituttet www.fhi.no, og myndighetene for øvrig.


Odd-Øyvind Måkestad                                                                   John Olav Måkestad
Daglig leder                                                                                     Daglig leder
Måkestad Engros AS                                                                      TL Måkestad AS