Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Vi har iverksatt adgangskontroll til våre bygg som tiltak for å redusere risiko for Korona-smitte.
Ankomstdører holdes låst og besøkende bes kontakte grossistene på telefon/e-post for instruks.
Våre sjåfører og biler er rigget for god hygiene og smittevern, med egne skjerpede instrukser.
På grunn av koronautviklingen kan det bli redusert tilgang på enkelte produkter.

  Servicegrossistene has established full entry control to all our warehouses and buildings, to reduce the risk of corona contamination.
Our entry door remain locked at all times, and visitors must contact the wholesaler contact per telephone or e-mail for further instructions.
Servicegrossistene has in addition strengthened hygiene instructions for our lorry drivers and warehouse colleagues to secure safe and solid deliveries to our customers.
Due to Corona, certain article might be more challenging to source.

Om oss

Vi samarbeider med hverandre for å samarbeide bedre med deg. Servicegrossistene eies av 21 selvstendige, lokalt forankrede grossister over hele landet.Servicegrossistene er en fullsortimentsgrossist til storhusholdningsmarkedet. Noen av bedriftene driver i tillegg skipshandelvirksomhet med leveranser til oljebransjen, skipsfarten og internasjonale kunder. Servicegrossistenes medlemmer er selvstendige virksomheter som samarbeider på ulike områder for å gi deg effektive rutiner, stabil distribusjon og gode betingelser.

Hva gjør Servicegrossistene spesielle?
I motsetning til de store, sentralt eide grossistvirksomhetene, har Servicegrossistene dyp forankring i sitt lokalmiljø, enten det er i innlandet eller langs kysten. Grossistene har spesialkompetanse innen storhusholdning, men leverer også spesialprodukter til maritim sektor. Vi går langt for å utvikle fleksible, individuelle løsninger for våre kunder.

Hva kan vi gjøre for deg?
Servicegrossistene har kunder av enhver størrelse over hele landet, fra enmannsdrevne kiosker til store, offentlige virksomheter. Våre kunder finnes i servicehandel, hotell, restaurant, kantine, fastfood, offentlig/militær sektor og maritim sektor (offshore, supply, skipsfart). Enkelte bransjer opererer ikke med helligdager og åpningstider, og din lokale servicegrossist vil innrette sin virksomhet etter dette.

Vi har et godt utbygd system for netthandel og oversiktlige fakturaer som forenkler regnskapsrutinene. 

Servicegrossistene er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Våre leveregler
Vi strekker oss lenger
Vi er tett på våre kunder
Vi leverer med et smil
Vi holder det vi lover
Vi gjør våre kunder konkurransedyktige

- Sammen er vi stolte Servicegrossister


Forretningside
Servicegrossistene er en lokalt forankret, profesjonell og kundenær fullsortimentsleverandør til det norske storhusholdningsmarkedet.

Visjon
Vi leverer deg en enklere hverdag.


Les mer om historien til Servicegrossistene fra oppstarten i 1962 her.

 

Medlem i Kutt matsvinn 2020

Miljøfyrtårn

Etisk handel

Saltpartnerskapet

Medlem i ECD

.