Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Hvordan forholder vi oss til koronaviruset

Forfatter: Kvalitetsleder John Helge Selliseth

Hvordan forholder vi oss til koronaviruset

Servicegrossistene holder seg løpende oppdatert på leveringssituasjonen og eventuelle restriksjoner som har blitt iverksatt av myndigheter. Ved eventuelt bortfall av avtalte leverandører og produkter på grunn av kornaviruset må dette behandles som en «Force Major», og alternative varer avtales.

Foto: CDC, Alissa Eckert    

OPPDATERT 13. mars 2020 kl 15.00


Servicegrossistene er medlem i Råd for matvareberedskap i regi av Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet oppdateres løpene om status for kriser og behov for iverksettelse av beredskapstiltak. I dette rådet sitter NorgesGruppen, Coop, Rema 1000, Servicegrossistene og Tine. Rådet får løpende oppdateringer og i en eventuell krise vil beredskapsplaner iverksettes (planene er unntatt offentlighet jmf. §13 Offentleglova).

 

Varetilgang

Tilbakemeldinger fra våre leverandører er at det per nå ikke eksisterer knapphets-situasjoner på varene som kunder etterspør. Tilbakemeldingen er at produksjon av varer går som normalt både hos utenlandske og norske produsenter. Om det på sikt skulle oppstå en utsolgt-situasjon på volum-produkter, vil vi informere våre kunder lokalt om dette. Vi oppfordrer våre kunder til å unngå hamstring. For enkeltprodukter som det skulle oppstå utsolgt situasjoner på, vil Servicegrossistene lokalt eller sentralt jobbe med å finne gode erstatningsprodukter i samråd med kunden, så lenge det lar seg gjøre.

 

Lager og logistikk

Servicegrossistenes lagerlokaliteter er stengt for besøk av gjester, og det er innført sterkere adgangskontroll. Varer vil bli levert på kundens rampe slik at våre sjåfører unngår mulig smitteoverføring til kunder og/eller kundens lokaliteter. Våre sjåfører har fått utarbeid en egen «hygieneinstruks» og våre distribusjonsbiler er også utstyrt med nødvendige hygieneprodukter; engangshansker og desinfeksjonsutstyr. Vi vil oppfordre våre kunder til å benytte egen penn for evt. signering av pakksedler.

 

Møter, reiser og hjemmekontor for Servicegrossistenes ansatte

Eksterne møter blir utsatt med mindre disse kan gjennomføres elektronisk. Planlagte reiser er utsatt. Servicegrossistenes salgsrepresentanter vil ikke gjennomføre fysiske kundemøter, men vil gjøre dette elektronisk, per telefon eller på Skype/Teams. Personale som har mulighet, jobber inntil videre på hjemmekontor.

 

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.


Forebyggende smittespredning

a. Gjennomføre intern opplæring/ repetisjon med fokus på personlig hygiene.
b. Følg løpende med oppdatering av FHI- anbefalinger.
c. Det ikke er kjent hvor lenge covid-19 overlever på overflater, men foreløpig informasjon antyder at det kan overleve noen timer til dager.
d. Unngå å reise til områder med spredning av koronaviruset covid-19.


Risikovurdering land og regioner

a. Det er ikke rapportert om smitte fra mat. Så langt er det heller ingenting som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av lovlig importert mat fra Kina.
b. Følger løpende oppdatering fra Mattilsynet og importrestriksjoner på grunn av koronaviruset.

 

Fakta om koronaviruset

Områder med spredning

WHO-Coronavirus

ECDC


God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Vi har produkter for håndhygiene. Dersom du ikke finner varen i nettbutikken, ta kontakt med din grossist.