Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Oppsummert om ansvar og bærekraft

Oppsummert om ansvar og bærekraft

Lær om hvordan vi aktivt jobber med ansvar og bærekraft.

Om ansvar og bærekraft i Servicegrossistene

I Servicegrossistene jobber vi hver dag for å drive ansvarlig og for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer arbeids- og miljøforhold i alle ledd. Dette gjør vi i nært samarbeid med våre forretningsforbindelser, og for å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører har vi utarbeidet retningslinjer for bærekraftig drift. Retningslinjene dekker krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Retningslinjene følges av alle våre 17 servicegrossister.

Vi jobber vi aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig drift, som er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. I Servicegrossistene rapporterer vi bærekraftsprogresjonen vår til Etisk Handel Norge for å sikre kvalitet, troverdighet og fremgang.  

Vi har som mål å være en samfunnsansvarlig bedrift med ønske om å legge til rette for bærekraftig utvikling både for medlemmer, leverandører og kunder. I dette ligger mål om å redusere virksomhetens miljøbelastning. Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp.

Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold. Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

I Servicegrossistene fokuserer vi spesielt på disse målene:

 • SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
 • SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 90 % eller høyere.
 • SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
 • SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
 • Redusere antall reiser ved bruk av elektroniske mø​​ter.
 • Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart bærekraftig drivstoff.
 • Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.

Bærekraftig forretningspraksis

Servicegrossistene AS (SG) jobber for å  ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. En av de viktigste fokusområdene er bygget rundt FNs bærekraftsmål 12 Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette sammen med mål 8 utvikling og vekst, 13 klima og miljø og 17 Samarbeid vil SG bidra til at våre kunder og leverandører jobbet mot bærekraftig utvikling i verdikjeden.

Overordnede mål:

 • SG skal utvikle egen virksomhet og aktiviteter i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.
 • SG skal bidra til bærekraftig utvikling ved å arbeide for å nå FNs bærekraftsmål.
 • SG skal hjelpe våre ansatte og våre kunder til å ta valg som bidrar til bærekraftige utvikling.

Effektmål:

 • Miljø og klima
  • Direkte eller indirekte bidra til å påvirke klimaendringene, livet i havet og land, samt rent vann og sanitære forhold.
 • Sosiale (samfunn)
  • Som ansvarlig aktør påvirke utviklingen fra både de sosiale, økonomiske, klima og miljø dimensjonene.
 • Økonomisk
  • Gjennom samarbeid bidra til resurseffektiv produksjon som stopper klimapåvirkningene og samtidig gir anstendig arbeide og økonomisk vekst.

Les våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct) her.

 

Sertifiseringer

For å være en grossist man kan stole på, har vi valgt å søke ulike sertifiseringer for at kunder og leverandører trygt kan ha tillit til at Servicegrossistene opptrer redelig og i henhold til kommunisert CSR-mål og -visjoner. Trykk på logo for å lese mer.

AC0815 UNCE Stamp SILVER PLUS CMYK.pngAchilles Oil-and-Gas-Europe Silver.pngQualitySysCert_ISO9001.jpgMiljøfyrtårnlogo.pngMagnet-Registered-badge-Orange.pngEtisk handel norge.png