Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Bærekraft hos Servicegrossistene

Bærekraft hos Servicegrossistene

Servicegrossistene er avhengig av at alle varer som leveres er trygge og at kvalitetssikringen er solid i alle ledd. Da er det naturlig å sette seg store ambisjoner for driften.

Åpenhet og oversikt

Å følge kravene til åpenhetsloven er noe vi i Servicegrossistene ser på som en selvfølge. Siden 2015 har Servicegrossistene jobbet systematisk for å innhente informasjon om verdikjedene til hvert enkelt produkt vi leverer, og med et varesortiment på 90.000 ulike varer, er dette litt av en jobb! Vi har et transparent innkjøpssystem og vi er ikke redde for å bli utfordret på dette. I bransjen som helhet er det fortsatt litt som gjenstår for å få 100 % oversikt over hele verdikjeden på alle produkter, men vi er blitt en av de beste aktørene på akkurat dette. For oss er det viktig å være frempå for å være helt sikre på at vi har full oversikt over varene vi tilbyr kundene våre.

Samarbeid med Etisk handel Norge

Vi i Servicegrossistene vil ikke gi oss før vi også kjenner varene som importeres fra utlandet til fingerspissene. Derfor har vi alliert oss med Etisk handel Norge. Det er viktig for oss å stille tydelige miljøkrav til alle leverandører. Vi må nemlig stille de samme kravene til samarbeidspartnerne våre som kundene stiller til oss, og vi er veldig glade for å bli dyttet i riktig retning! Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, og blir nøye fulgt opp av våre 14 grossister hver dag.

Økologisk fokus

Vi ser en økende etterspørsel på økologisk frukt og grønt, også innen storhusholdning. Økologiske produkter dyrkes etter strenge regler og uten noen form for kunstige sprøytemidler. Servicegrossistene er for tiden med i et samarbeidsprosjekt sammen med Matvalget om å øke andelen av økologisk mat i Viken. Vi jobber også med å få økologiske og andre sertifiserte produkter inn i avtalene. Grossistene våre i Trøndelag har allerede hatt økologiske prosjekter med kundene sine i årevis. Vi har erfaringen, kunnskapen og kontaktene som skal til for å hjelpe kundene med å ta gode miljøvalg.

Miljøfyrtårn-konsulent 

Det blir stilt stadig større krav om å «drive grønt» og å «være grønn». Det merker vi i Servicegrossistene, også. Men for oss er miljøtenkning en nødvendighet. I Norge er Miljøfyrtårn den mest brukte miljøsertifiserings-ordningen for bedrifter, og Servicegrossistene har faktisk vært med på å utvikle kriteriene for hele grossistbransjen. Å være et Miljøfyrtårn innebærer at man daglig systematisk jobber med miljøtiltak i virksomheten og oppfyller krav til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Kriteriene er spisset etter hvilke krav vi bør og kan oppnå i vår bransje, - og vi prøver alltid å være litt bedre enn minimumskravene som er satt. Som landsdekkende aktør har vi sertifisert alle grossistene som er under vår paraply.

Årlig miljørapport

Vi setter våre egne mål og reviderer dem jevnlig. På den måten blir vi stadig bedre over tid. Innkjøp, utslipp, resirkulerbar eller nedbrytbar emballasje er saker som årlig blir rapportert inn, og som vi jobber kontinuerlig med å forbedre. De siste 10 årene har vi blitt veldig gode på å beregne pakningsstørrelser og ta hensyn til emballasje. Når det gjelder kildesortering og avfallshåndtering er vi også blitt flinke som bedrift. Vi satte oss et mål om at innen 2025 skal 90 % eller mer av alt avfall være kildesortert. Nå ligger vi på rundt 83 %. Det betyr at vi faktisk er på god vei til å nå målet vi har satt oss. 

En energikrevende bedrift

Vi driver en virksomhet som krever bruk av mye energi. Derfor hjelper det oss mye å oppdatere lagrene våre og optimalisere energiforbruket i kjølekjeden. Det er bra for klimaet og bra for råvarene våre. Vi overvåker også forbruk av kjørte kilometer og mengden drivstoff, og vurderer hele tiden det generelle energiforbruket vårt og muligheten for alternative energikilder. 

Kampen mot svinnet 

Som en stor aktør i matbransjen er det viktig å kunne gå foran som et godt eksempel. Vi er med i Matvetts matsvinnprosjekt, og har et tett samarbeid med dem. Servicegrossistene tilbyr også kursing for dem som ønsker det. Det viktigste vi jobber med nå, er å optimalisere lageret best mulig for det kunden faktisk trenger. Som en av få aktører i bransjen kan vi for eksempel tilby kundene våre å kjøpe varer i stykk, også kalt F-pak. Du slipper å kjøpe de store pakningene, men bestiller akkurat den mengden varer du trenger. Vi har også dataløsninger til å hjelpe oss med å få ned matsvinnet på lagrene våre: Lagerstyringssystemer som sier ifra før varene går ut på dato, og at riktige varer befinner seg på lager til riktig tid. Gode lagringsforhold og effektive leveranser er alfa og omega for at driften skal bli så miljøvennlig og forutsigbar som mulig.

… og vi stopper ikke der …

Grossistene utfordrer også hverandre til å gjøre smarte investeringer og tiltak: På kjedekontoret har vi fjernvarme og hos Servicegrossisten Øst har vi et Co2-absorberebde tak. Nå er det også flere av grossistene som også vurderer solceller som supplerende energiforsyning, som grossisten vår i Levanger gjorde i sommer.Vi investerer der vi har mulighet. Nå har vi et mål om å ruste opp bilparken til el-biler til småtransport, og til hydrogenbiler til langtransport, slik at målet om nullutslipp på hele transportparken er mulig å nå innen 2030.

Les også:

Engangsprodukter i plast blir forbudt

Slik gjør du restauranten mer bærekraftig

Slik kan du redusere matsvinn i restauranten