Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Utsolgt-situasjoner fra våre leverandører

Utsolgt-situasjoner fra våre leverandører

Servicegrossistene opplever for tiden veldig stor etterspørsel etter varer. Det er selvsagt hyggelig etter en vår der svært mye stoppet opp på grunn av  covid-19-pandemien.

Den siste måneden har det vært en nesten like plutselig økning i etterspørsel i storhusholdningsmarkedet som svært få har forutsett. Mange produsenter klarer ikke å øke produksjonen igjen så raskt p.g.a. nedstengning, permitteringer og ferieavvikling og dette medfører dårlig leveringsgrad til alle i bransjen. Det er med andre ord et bransjeproblem at det mangler varer til storhusholdningskunder både i Norge og ellers i Europa.

Dessverre gjør dette at kundene våre opplever at vi har utfordringer med å dekke etterspørselen etter varer innenfor ulike varegrupper. Servicegrossistene er selvsagt opptatt av at du som kunde skal få tak i de varene du trenger, og vi har derfor tett oppfølging av de leverandørene dette gjelder.

Tilbakemeldingen om årsaker fra leverandørene er litt variert, og avhengig av varegrupper og lokalisering:

• I Korona-situasjonen har flere leverandører redusert sitt varelager, for å forberede seg på en eventuell varig situasjon.

• Fabrikker har kanskje vært stengt, eller man har hatt redusert kapasitet, som man ikke har klart å øke i takt med salgsveksten.

• Produksjon er basert på salgsprognoser, og disse har vært svært vanskelig å treffe på, både i nedstengingen av samfunnet, og etter hvert som vi heldigvis har åpnet opp igjen.

• Økt etterspørsel av norske varer, har gitt problemer med råvaretilgang.

• Utsolgt-situasjon fra en leverandør, bidrar til uforutsett høyt salg hos en annen, som igjen da blir tom for varer hos seg.

• Man ser for seg en bedring i slutten av august.Økt etterspørsel betyr et økt aktivitetsnivå i bransjen vår, noe vi i Servicegrossistene er glade for at kundene våre opplever. Vi lover at vi fortsatt skal gjøre det vi kan for å levere varer til deg, og håper du kan være litt tålmodig med oss i denne fasen.

Vi gjør det vi kan for at du skal kunne få tak i den varen du opprinnelig ønsker, og vi prøver å foreslå alternative produkter når dette ikke lar seg gjøre.

 

Hvis du har spørsmål ang hvilke varer dette gjelder, ta kontakt med din grossist.