Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Når du velger AXA frokostprodukter bidrar du til et bedre miljø!

Når du velger AXA frokostprodukter bidrar du til et bedre miljø!

Visste du at havreskallet blir til fjernvarme? Lantmännen Cerealias mølle har verdens første biobrenselanlegg fyrt med havreskall. Les mer om prosessen her!

Når vi produserer havregryn og frokostblandinger går havreskallet fra produksjonen inn i et biobrenselanlegg hvor skallet omdannes til bioenergi. Bioenergien benyttes i vår mølle, og overskuddet fra biobrenselanlegget gir fjernvarme til Moss by.

Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir redusert behov for oljefyring og mindre luftforurensing (NOX, CO₂ og svevestøv). Som produsent av folkets mest spiste havregryn og frokostprodukter ønsker vi å vise oss tilliten og ansvaret verdig. Vi er stolte over å være en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet og er motivert til å ta neste skritt for å fortsette å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. 

Som produsent av folkets mest spiste havregryn og frokostprodukter ønsker vi å vise oss tilliten og ansvaret verdig. Vi er stolte over å være en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet og er motivert til å ta neste skritt for å fortsette å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. 

Lantmannen Cerealia_Havre press.jpg

Fun fact om Norges mest spiste Havregryn; AXA

  1. Produseres i Moss. 
  2. Havreskallet blir til fjernvarme. 
  3. 2000 hjem i Moss varmes opp av restskallet til ditt havregryn.

I tillegg til at havreskallene blir til fjernvarme, er at biovarmen fra skallene også er med på å produsere havregrynene. Grynene er jo kokt i flere trinn og til dette benyttes damp fra biobrenselanlegget. Bioenergi blir også benyttet på kornsiloen, ved kornmottak for å gjøre kornet lagringsdyktig.

I tillegg til miljøvennlig varme, så bruker anlegget her i Moss energi fra sjøen til å kjøle ned lokaler og produksjonsprosesser. Vi henter sjøvann dypt nede i fjorden og transporterer energien til produksjonslokaler og maskiner i store rør. Det er de siste årene blitt erstattet et antall kjølemaskiner som benyttet med mindre miljøvennlig gass, samtidig som vi sparer en god del energi, året rundt. På vinteren brukes energien til å varme opp produksjonslokaler.

Vi på Lantmännen Cerealia er stolte over vårt arbeid for å ta vare på miljøet og tilby gode og sunne frokostprodukter til folket i over 100 år. Vi er langt ifra klare med å utvikle oss i både nye produkter og miljøprosjekt i vår produksjon.