Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Vi har iverksatt adgangskontroll til våre bygg som tiltak for å redusere risiko for Korona-smitte.
Ankomstdører holdes låst og besøkende bes kontakte grossistene på telefon/e-post for instruks.
Våre sjåfører og biler er rigget for god hygiene og smittevern, med egne skjerpede instrukser.
På grunn av koronautviklingen kan det bli redusert tilgang på enkelte produkter.

  Servicegrossistene has established full entry control to all our warehouses and buildings, to reduce the risk of corona contamination.
Our entry door remain locked at all times, and visitors must contact the wholesaler contact per telephone or e-mail for further instructions.
Servicegrossistene has in addition strengthened hygiene instructions for our lorry drivers and warehouse colleagues to secure safe and solid deliveries to our customers.
Due to Corona, certain article might be more challenging to source.

Hearts In The Ice

Forfatter: Gourmet

Hearts In The Ice

Servicegrossisten Eurosupply er stolt samarbeidsparter til et overvintringsprosjekt på Svalbard. «Hearts In The Ice» er et prosjekt for sosialt engasjement rundt klimaendringer, startet av Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby.

 

Hearts In The Ice er et ni måneder langt overvintringsprosjekt på Svalbard. Fra august 2019 har Hilde fra Norge og Sunniva fra Canada bodd i den 20 kvadratmeter store fangsthytta Bamsebu, som ligger på 78 grader nord.


De er de første kvinnene som overvintrer på Svalbard uten menn. Prosjektet er ment å fungere som en plattform for global dialog og engasjement rundt klimaendringene i polarområdene, som har innvirkning på resten av verden og det vi, hver for oss, kan gjøre med det. 


Livet på Bamsebu sendes og offentliggjøres via en Iridiumsatellittenhet til sosiale medier og videre til forskere, skolebarn, eventyrere og interesserte mennesker fra hele verden. Under det ni måneder lange oppholdet, er Hilde og Sunniva «folkeforskere», og samler inn data til forskning som utføres i Arktis. Noen av disse prosjektene utføres på samme tid i Antarktis og blir delt på sosiale medier.

De to folkeforskerne inviterer alle til å engasjere seg og ta seg tid til å forstå hva som skjer rundt dem. De vil være foregangskvinner i bruk av elektriske snøscootere, i tillegg til at de skal ha et minst mulig karbonfotavtrykk, utnytte sol- og vindenergi og redusere all emballasje fra leverandørene sine.

Eurosupply leverer all proviant til jentene under oppholdet. Containerne med mat og godsaker fra Norge vil være viktige høydepunkter og motivasjonsfaktorer for dem under oppholdet.

Her kan du følge prosjektet: Hearts in the ice

«Eurosupply har vært en svært viktig bidragsyter til Hearts In The Ice. De har stått for all proviantering. Vi er et ni måneders «folkeforsker-prosjekt» i Arktis for klimaendringer, så økologiske og grønne produkter har vært viktige for oss. Selv om vi antok at det ville bli utfordrende å innfri våre ønsker, har de levert på alt! Vi vet at Eurosupply har kunder over hele verden, men på tross av at vi var en liten kunde, følte vi oss som de viktigste hver gang vi var i kontakt!

– Tusen hjertelig takk!»   Hilde Fålun Strøm