This site does not support Internet Explorer 10 or lower. Follow this link to select a different browser.

Leveransesituasjon hos våre leverandører

Leveransesituasjon hos våre leverandører

Vi opplever for tiden en ustabil varetilgang fra en del av våre leverandører. Hovedforklaringen er at våre leverandører fortsatt er preget av koronapandemien og dens ettervirkninger.

Årsakene til det er sammensatt, men kan tilbakeføres til følgende:

- Økt etterspørsel av varer globalt som er vanskelig å forutse for produsenter

- Forstyrrelser i internasjonal varetransport

- Varetilgang norske varer

 

I deler av verden er koronapandemien på hell, noe som fører til økt etterspørsel av varer. For produsentene er det utfordrende å tilpasse produksjon av varer til det volum som tilbudssiden krever. Ubalansen resulterer i at varetilgang for Servicegrossistene sine leverandører er mindre stabil enn tidligere, noe vi og dere som kunder også merker konsekvensene av.

 

Økt etterspørsel av varer gjør også at det blir forstyrrelser i internasjonal varetransport, spesielt på varer fra Asia. Her igjen, en uforutsigelig økning i etterspørsel av transporttjenester får den effekt hos våre leverandører at de ikke vet når bestilte varer blir transportert til Norge. Det kan ta flere måneder fra ordre sendes til produsent og til leverandør mottar sine varer. Det for varer som tidligere hadde ledetid på 2-3 uker. I tillegg så har økt etterspørsel ført til kostnadseksplosjon for transporttjenester, noe vi som grossist og dere kunder merker.

 

I Norge er det i tillegg utfordringer på tilgang av kjøttvarer fra kylling, storfe og lam/sau. Bortfall av svenskehandel har ført til at etterspørsel av spesielt kyllingprodukter har økt mer enn hva produksjonskapasiteten på kort sikt har taklet. I tillegg har enkelte produsenter mistet hele kyllingbesetninger som følge av sykdom. Dermed er det meldt midlertidig utsolgt på store varelinjer fra respektive leverandører til Servicegrossistene. For resten av 2021 vil vi også merke at tilgang på importert storfekjøtt er under press. For storfe/småfe generelt har mangel på personell til nedskjæring kombinert med stengte grenser to forklaringer på den vanskelige situasjonen. Lammesesongen er i gang, og det vil forbedre leveransene fremover.

 

Servicegrossistene opplever situasjonene som utfordrende, men vil gjøre hva de kan for å imøtekomme varebehovet til våre kunder.

 

Klikk her for veiledende oversikt over leverandører og varer.