Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Bærekraft og ansvar i Servicegrossistene

Bærekraft og ansvar i Servicegrossistene

Les og lær om hvordan Servicegrossistene aktivt jobber med bærekraft og miljø hver dag.

Bærekraftstrategi

Servicegrossistene AS (SG) jobber for å  ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. En av de viktigste fokusområdene er bygget rundt FNs bærekraftsmål 12 Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette sammen med mål 8 utvikling og vekst, 13 klima og miljø og 17 Samarbeid vil SG bidra til at våre kunder og leverandører jobbet mot bærekraftig utvikling i verdikjeden.

Overordne mål:

 • SG skal utvikle egen virksomhet og aktiviteter i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.
 • SG skal bidra til bærekraftig utvikling ved å arbeide for å nå FNs bærekraftsmål.
 • SG skal hjelpe våre ansatte og våre kunder til å ta valg som bidrar til bærekraftige utvikling.

Effektmål:

 • Miljø og klima
  • Direkte eller indirekte bidra til å påvirke klimaendringene, livet i havet og land, samt rent vann og sanitære forhold.
 • Sosiale (samfunn)
  • Som ansvarlig aktør påvirke utviklingen fra både de sosiale, økonomiske, klima og miljø dimensjonene.
 • Økonomisk
  • Gjennom samarbeid bidra til resurseffektiv produksjon som stopper klimapåvirkningene og samtidig gir anstendig arbeide og økonomisk vekst.

Les Etisk Handel Norge rapport for Bærekraftig forretningspraksis 2020 for Servicegrossistene her.

Leverandører og bærekraftig forretningspraksis

Servicegrossistene AS (SG) jobber for å  ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre forretningsforbindelser. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har SG utarbeidet retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Retningslinjene gjelder for alle medlemmer av SG

SG er medlem i Etisk handel Norge (EHN). EHN er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Som medlem forplikter SG seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.  Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. SG rapporterer til EHN på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig.

​Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

Krav til egen virksomhet​​​

SG erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

Aktsomhetsvurder​​​ing

SG skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der ​leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Ansvarlig inn​kjøp​spraksis

SG anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. SG skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Les våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct) her.

Miljøansvar

Servicegrossistene AS (SG) skal sikre minimal belastning på omgivelsene ved å løpende vurdere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester SG styrer. Samt påvirke SGs tilknyttede miljøaspekter sett i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, inkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet rundt SGs medlemmer skal ikke utnyttes eller degraderes.

Mål:

 • SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
 • SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 90 % eller høyere.
 • SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
 • SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
 • Redusere antall reiser ved bruk av elektroniske mø​​ter.
 • Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart bærekraftig drivstoff.
 • Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.

Både ledelse og ansatte deltar aktivt i forbedringsarbeidet.

Miljøfyrtårn

Vi i Servicegrossistene er stolte over at vi er Miljøfyrtårn-sertifiserte. En slik sertifisering er helt i tråd med hvordan Servicegrossistene skal drive forretninger, og bidrar også til at vi forplikter oss til å ta godt vare på miljøet. Som en bedrift med mange avdelinger rundt om i hele Norges land, har vi valgt å Miljøfyrtårn-rapportere hvert eneste lager og avdeling.

Å være et Miljøfyrtårn innebærer at man daglig systematisk jobber med miljøtiltak i virksomhetene og oppfyller krav, gjennomfører tiltak mot miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. For mer informasjon om Miljøfyrtårn les her: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/dette-er-miljofyrtarn/

Her finner du alle tilgjengelige miljørapporter:

Agder Grossisten: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/127981

Arne Sjule: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/130999

Servicegrossisten Øst: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131000

D Danielsen: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/130639

Encon: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131002

Eurosupply: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131003

Haugaland Storhusholdning: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/127989

Måkestad Engros: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/128183

Nær Engros Namsos: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131006

Nær Engros Levanger: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131009

Nær Engros Trondheim: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131010

Paul Nygaard: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/129116

Safari Engros: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131011

Selboe og Aasebøe: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131012

Servicegrossisten Bodø: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/128272

ServiceNord Engros: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131013

SG Møre Sunnmøre Engros: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/131014

SG Møre TP-Engros: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/126863

Servicegrossistene - kjedekontor : https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/127763

Sertifiseringer

For å være en grossist man kan stole på, har vi valgt å søke ulike sertifiseringer for at kunder og leverandører trygt kan ha tillit til at Servicegrossistene opptrer redelig og i henhold til kommunisert CSR-mål og -visjoner. Trykk på logo for å lese mer.

AC0815 UNCE Stamp SILVER PLUS CMYK.pngAchilles Oil-and-Gas-Europe Silver.pngQualitySysCert_ISO9001.jpgMiljøfyrtårnlogo.pngMagnet-Registered-badge-Orange.pngEtisk handel norge.png