Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Vi har iverksatt adgangskontroll til våre bygg som tiltak for å redusere risiko for Korona-smitte.
Ankomstdører holdes låst og besøkende bes kontakte grossistene på telefon/e-post for instruks.
Våre sjåfører og biler er rigget for god hygiene og smittevern, med egne skjerpede instrukser.
På grunn av koronautviklingen kan det bli redusert tilgang på enkelte produkter.

  Servicegrossistene has established full entry control to all our warehouses and buildings, to reduce the risk of corona contamination.
Our entry door remain locked at all times, and visitors must contact the wholesaler contact per telephone or e-mail for further instructions.
Servicegrossistene has in addition strengthened hygiene instructions for our lorry drivers and warehouse colleagues to secure safe and solid deliveries to our customers.
Due to Corona, certain article might be more challenging to source.

Arne Sjule AS

Arne Sjule AS er en del av Servicegrossistene AS som består av 22 selvstendige grossister fra hele landet. Vårt salgsområde er Nordland fylke. Vi tilbyr et stort sortiment av alle typer varer til storhusholdning, servicemarkedet og maritim sektor. Vi leverer varene raskt, billig og enkelt, noe som kommer alle våre kunder til gode.

 

Vår visjon

Arne Sjule AS skal være den beste samarbeidspartner på totalleveranser til storhusholdning, service- og serverings­bedrifter i Nordland. Bedriften skal være en foretrukket totalleverandør på Helgeland og i Salten for storhusholdningene på grunn av pris, kvalitet, produktutvalg, leveringsdyktighet og kompetanse.

 

Historikk

Firmaet Arne Sjule ble stiftet i august 1950 av nåværende eiers far, Arne Sjule. Fra starten av ble det drevet som et enmannsfirma med salg til kiosker og dagligvarer - da basert på en rekke agenturer. I 1960 var det 5 ansatte i firmaet - da med agenturer for Findus og Diplom-Is. Fram til 1991 økte omsetningen til 16 millioner kroner - fortsatt med hovedvekt på dagligvare. Etter hvert ble omsetningen dreid over på storhusholdning og vi vil i 2019 omsette for 280 millioner kr, da hovedsakelig på storhusholdning.

I dag er vi å finne i Moloveien 8 i Mo i Rana, hvor vi disponerer 4300kvm. Vi har i takt med den økte omsetningen fått et bredere utvalg i alle varegrupper. I de siste årene har vi hatt spesielt fokus på varegruppene kjøtt, frukt/grønt, alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer - dette i tråd med vår filosofi som er å skaffe det kunden etterspør – og å framstå som en totalleverandør.

 

Grønt punkt

Medlem i Kutt matsvinn 2020

Miljøfyrtårn

Etisk handel

Saltpartnerskapet

Medlem i ECD